• Služby

  Vykonávame
  - chemickú pasiváciu/vývarku/kotlov a energetických zariadení
  - chemické čistenie kotlov a energetických zariadení
  - uvádzame do prevádzky chemické a termické úpravne vody
  - zaškolenie,resp. preškolenie obsluhy CHÚV
  - nastavenie správnych prevádzkových hodnôt v zmysle platných STN a predpisov výrobcu zariadenia
  - rozbory jednotlivých vôd v zmysle STN 077401
  - odborné prehliadky,skúšky,opravy,montáž,servis horákov a ich uvedenie do prevádzky
  - meranie a nastavenie správnych spaľovacích pomerov a zabezpečovacích prvkov kotlov
 • img