• Ponuka

  Dodávame
  - iontomeniče - katexy,anexy,všetky druhy a typy
  - prevádzkové chemikálie pre potreby úpravy vody
  - dávkovacie zariadenia chemikálií,čerpadlá chemikálií
  - napájacie a kondenzačné nádrže
  - odplyňovacie zariadenie na odstránenie agresívnych plynov
  - filtre manuálne,poloautomatické,plnoautomatické
  - filtre na úpravu vody plastové,kovové
  - filtre pre úpravu vody zmäkčením,dekarbonizáciou, demineralizáciou,filtráciou
  - reverzná osmóza
  - magnetická úprava vody
  - filtračné vložky a filtre
  - chemické sady na vykonávanie chemických rozborov v zmys1e STN 077401
  - meracie prístroje pre meranie kvality vody
 • img